Slider 16.11.2010 No Comments
Datalekken tijdig melden

Krijgt u als organisatie een melding dat persoonsgegevens op straat liggen, dan moet u binnen 72 uur dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zorg er in ieder geval voor dat u een getekende bewerkersovereenkomst heeft met al uw leveranciers.

Meld datalek

Leave a Reply